2 සුභම සුභ නව වසරක් වේවා!!!!!!!!!!!!

හෙටින් ලබන්නාවූ නව වසර ඔබ සැමට කිරියෙන් පැණියෙන් ඉතිරෙන්නාවු වාසනාවන්ත නව වසරක් වේවා!!!!!!!!!!!! 

පොඩි සිංදුවකුත් හොයා ගත්තා......


ඔබ සැමට ජය!!!!!!!!!!!!

2 comments:

මධුරංග said...

ඔබටත් එසේම වේවා කියලා ප්‍රර්ථනා කරනවා .
ජය වේවා !!!

අඳුරෙන් එළියට said...

@මධුරංග
ස්තූතියි සහෝ.......

:a   :b   :c   :d   :e   :f   :g   :h   :i   :j   :k   :l   :m   :n   :o   :p   :q   :r   :s   :t

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More